Apple Health
มือถือ | แอปพลิเคชัน | ไอที

ดูเหมือนว่า Apple กำลังศึกษาเรื่องสุขภาพของผู้หญิง

จะเป็นยังไงเมื่อ Apple กำลังทำการศึกษาเรื่องสุขภาพของผู้หญิง โดยเป็นการศึกษาที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Harvard T.H. Chan School of Public Health , สถาบันวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และ แอปเปิ้ล ซึ …

Continue Reading...