Apple Health
มือถือ แอปพลิเคชัน ไอที

ดูเหมือนว่า Apple กำลังศึกษาเรื่องสุขภาพของผู้หญิง

มีนาคม 4, 2022

จะเป็นยังไงเมื่อ Apple กำลังทำการศึกษาเรื่องสุขภาพของผู้หญิง โดยเป็นการศึกษาที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Harvard T.H. Chan School of Public Health , สถาบันวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และ แอปเปิ้ล ซึ่งจากการวิเคราะห์ในเบื้องต้นของกลุ่มผู้เข้าร่วมการศึกษาพบว่า 12% รายงานถึงภาวะ PCOS หรือ ภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ

 • ผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มีภาวะ PCOS:
  • ได้รับการวินิจฉัยในช่วงวัย 14 และ 35 ปี โดยอายุเฉลี่ยคือ 22 ปี 
  • มี แนวโน้มที่จะรายงานถึงประวัติของครอบครัวที่มีภาวะ PCOS โดย 23% ของผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มีภาวะ PCOS มีประวัติครอบครัวที่มีภาวะ PCOS
  • มีแนวโน้มที่จะมีรอบเดือนที่ไม่สม่ำเสมอ หลังจากเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรก
 • ผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มีภาวะ PCOS ในกลุ่มนี้มี ความชุกสูงกว่าที่จะมีอาการที่สามารถส่งผลกระทบในแง่ลบต่อสุขภาพหัวใจ โดยผู้เข้าร่วมการศึกษาเหล่านี้:
  • มีแนวโน้มเกือบ 4 เท่าที่จะมีภาวะเสี่ยงก่อนเป็นเบาหวาน
  • มีแนวโน้มเกือบ 3 เท่าที่จะเป็นเบาหวานประเภทที่ 2
  • มีแนวโน้มเกือบ 2 เท่าที่จะมีความดันโลหิตสูงและคอเลสเตอรอลสูง
 • มีความชุกในการเป็นโรคอ้วนสูงเกือบสองเท่า สำหรับผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มีภาวะ PCOS เมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมการศึกษาที่ไม่มีภาวะ PCOS
  • ส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมการศึกษาหรือ 61% ที่มีภาวะ PCOS รายงานถึงโรคอ้วน ซึ่งหมายถึงการมีดัชนีมวลกาย (BMI) ที่สูงกว่า 30 กก/m2
 • ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmia) เป็นอาการที่พบได้บ่อย ในกลุ่มผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มีภาวะ PCOS (5.6%) เมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมการศึกษาที่ไม่มีภาวะ PCOS (3.7%)

จะเห็นว่าการติดตามประจำเดือนและอาการต่าง ๆ อย่างแม่นยำจะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยอาการสำคัญ ๆ อย่าง PCOS ได้ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการประเมินความเสี่ยงการป้องกันผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากโรคและการดำเนินการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าเดิม การติดตามรอบเดือน โดยจะมีให้บริการบน iPhone ทุกเครื่องทั่วโลกในแอปพลิเคชันสุขภาพและ Apple Watch

อ่านเพิ่มเติม : ข่าวไอที