Google
ไอที

Google เตรียมปรับการทำงานให้เป็นแบบ Hybrid โดยสามารถเข้าออฟฟิศได้สัปดาห์ละ 3 วัน เริ่มต้นเมษายนนี้

ตั้งแต่ที่โควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดทั่วโลกอีกครั้งเมื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ทำให้บริษัทหลายแห่งต่างเลื่อนกำหนดกลับเข้าไปทำงานที่สำนักงานอีกรอบหนึ่ง โดย Google ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เลื่อนจากว …

Continue Reading...