ข่าว

โครงการเราชนะ โอนเงินล็อตแรก 4,000 บาท 5 มี.ค. นี้

มีนาคม 2, 2021

โครงการเราชนะ ล็อตแรก 4,000 ให้กลุ่มไร้สมาร์ทโฟน-เปราะบางที่ผ่านเกณฑ์ในวันที่ 5 มี.ค. 64

โฆษกคลัง เผย เปิดลงทะเบียนเราชนะ ช่วยเหลือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ปัจจุบันมีจำนวนผู้ลงทะเบียนแล้ว 1.8 ล้านคน โดยกลุ่มดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้ที่จุดรับลงทะเบียน 3,500 แห่งทั่วประเทศ ณ สาขาธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส., สำนักงานคลังจังหวัด และหน่วยงานในสังกัด รวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทย จนถึงวันที่ 5 มี.ค. 64

โดยกลุ่มดังกล่าวที่ลงทะเบียนเราชนะในช่วงวันที่ 15-21 ก.พ. นี้ จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 4 มี.ค. 64 และจะได้รับวงเงินสิทธิครั้งแรกในวันที่ 5 มี.ค. 64 จำนวน 4,000 บาท