ข่าว

ตรวจสลากออมสิน 1 ตุลาคม 2563

ตุลาคม 1, 2020
สลากออมสิน สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563

อันดับที่ 1 อันดับละ 5,000,000 บาท
งวดที่ 205 Q 0724532

อันดับที่ 2 อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 201 ถ 6901349

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 680 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
0050571
4934253
6830229
7232584
9095881